Over Chris

Chris Ghana
House of Angels Ghana

Geregeld  krijg ik de vraag hoe ik op het idee kwam om het project ”house of angels” op te starten.


Als tiener woonde ik alleen met mijn mama. Zij deed haar uiterste best om mij een waardevolle opvoeding te geven en heeft werkelijk al het mogelijke gedaan om mij te laten studeren. Niemand wist dat we het financieel niet breed hadden.


Vanaf mijn 16e deed ik vakantie- en weekendwerk (ik werkte in supermarkten, in de horeca, deed modellenwerk …) wat er voor zorgde dat ik alle extraatjes kon betalen die mijn mama niet kon betalen.


Na mijn studies maakte ik een dubbele belofte aan mezelf : nooit zou ik nog financieel afhankelijk worden van iemand en ooit zou ik op één of andere manier hulp bieden aan kinderen in armoede.


Professioneel heb ik, dank zij mateloze inzet en wilskracht, de eerste belofte kunnen waarmaken. Ik heb héél veel mooie kansen gekregen en gegrepen, ben dikwijls in de diepte gesprongen (weliswaar met berekende risico’s) maar was altijd gezegend met een (groot) streepje geluk en zeker een paar geweldige beschermengelen. Ik ben super dankbaar voor het mooie pad dat ik heb bewandeld (dikwijls gelopen) en … steeds ontmoette ik op het juiste moment de juiste mensen.

Intussen werkte ik als vrijwilligster in verscheidene organisaties in België en voelde ik de behoefte om mijn engagement uit te  breiden.


In 2017 liep mijn prachtige zoon Vincent stage voor zijn studies in Ghana en alsof het lot het zo gewild had, liet hij mij op een dag weten dat hij wel eens de juiste mensen ontmoet zou kunnen hebben om mijn droom te verwezenlijken. Nu kon ik de 2e belofte die ik destijds aan mezelf maakte waar maken. 

Hierdoor bezocht ik in 2018 Cecilia en haar echtgenoot Daniel, die reeds een stuk bouwgrond bezaten in Ve Agbome (Volta regio) met daarop een school, een paviljoen en een kleine bibliotheek. Hun droom was er ooit een "thuis" voor kinderen in nood op te bouwen.


COVID doorkruiste mijn plannen om daar iets te verwezenlijken.


In 2023 pikte ik de draad  terug op om deze droom realiseren. 


Dit project vergt een grote inspanning, maar ook nu heb ik het geluk te mogen rekenen op zoveel liefdevolle mensen die me met raad en daad bijstaan. Mensen die dit, samen met mij, tot een geweldig einde willen brengen. Dank aan iedereen die in mij en in dit project gelooft, voor de morele, maar ook voor de financiële steun.


Het pad was reeds, en zal gevuld blijven, met obstakels. Met de hulp van héél véél bijzondere mensen hebben we recent een volle container met kledij, hygiëne producten, schoolgerief, speelgoed, keuken en medisch materiaal, fietsen ... succesvol in dit dorp gekregen. Nogmaals gaat mijn diepe en welgemeende dank naar de vele bijzondere mensen, die in eendere welke vorm, onbaatzuchtig hulp hebben geboden.


Als alles naar wens verloopt, kan “House of Angels” vanaf 2025 een warme thuis bieden aan 24 - ik hoop stilletjes op 48 - kinderen in nood die we met de best mogelijke zorg zullen omringen.


Naast de eigen middelen die ik in dit project investeer doe ik nu een warme oproep voor donatie, groot of klein, alles is welkom opdat “House of Angels” een succes zal zijn.


Warme, energieke maar vooral heel dankbare groetjes,


Chris 

About Chris

House of Angels Ghana

Many people have asked me, why Ghana ?


When I was a teenager, it was just me and my mother living together.

My Mom had to work extremely hard to give me a safe home and the opportunity to study.


I started working in the weekends and holidays, shortly after I celebrated my 16th birthday. I worked many shifts and hours in supermarkets, restaurants and even started working as a model. This provided me with the opportunity to buy myself a lot of little things my mother absolutely couldn't afford.


It was in that period I made a two-fold promise to myself : to become financially independent and one day, to help children who are living in poverty.


In 2016, after a long, hard-working career, where I took several calculated risks, but always being protected by my guardian angels, the feeling to do something for poor children became stronger and stronger.

In the meanwhile, I was volunteering with different organizations in Belgium, but it started itching to do something more … .


In 2017 my wonderful son Vincent completed an internship in Ghana for his studies. One day he phoned me and told me about two people he encountered, who could possibly play a vital role in fulfilling my dream.


These people are Cecilia and her husband Daniel, who own a plot of land in the Volta Region in Ghana on which they built a school, a library and a paviljoen … their dream was building an orphanage. 


In 2018 I visited this beautiful place, where I realized my dream could turn into reality.


Unfortunately, Covid-19 put all these amazing plans I had envisioned on hold.

In 2023 I picked up where I left off and I am more determined than ever to to build this orphanage in Ghana for abused and mistreated children.


My goal is to house 24 - or hopefully 48 - orphaned children where they will receive the necessary care and love.


Now, the right people keep crossing my path and they have been fantastically contributing to reach my goal, by funding, with help raising goods or connecting the right people.


There have been several obstacles and more will follow, however, my dream and goal is to build “House of Angels” by early 2025.


Provided we will raise enough funds in the future, I want to add another floor to the building to be able to house another 24 children.


With the help of many people, we recently have filled up an entire container with supply of clothes ,school materials, toys, medical and hygiene products, kitchen utilities, new mattresses and successfully delivered these to Cecilia and Daniel for the children.


To be clear; this is a purely private initiative and only many helping hands will ensure that at least 24 children, who come from horrible circumstances, will have a home in which they hopefully will feel safe and loved, and give them a beautiful future.


In addition to my own savings I will invest in this project, we obviously need additional funding to make this to a success and complete the construction of the orphanage.


Many thanks from the bottom of my heart ! 


With warm, energetic but above all, grateful greetings,Chris